Låneregler

For at låne materialer fra konservatoriets biblioteker skal du være registreret som bruger, det bliver du ved at henvende dig på biblioteket i Aarhus eller Aalborg.

Udlån
Du registrerer selv dine lån ved udlånsautomaten.
Den, der registrerer et lån, er ansvarlig for at alle stemmer afleveres. Evt. gebyr vil blive opkrævet fra den, der har registreret lånet.

Lånetider
Lånetiden på alle materialer er 1 måned

Fornyelse af lån
Du kan selv forny dine lån når du er logget på.
Forlængelse af lånetid kan ske 7 dage før lånetiden udløber med mindre materialet er reserveret af anden bruger.

Reservationer
Du kan selv reservere udlånt materiale via samme side. Biblioteket sender besked, når materialet kan hentes.

Aflevering
Aflevering af materiale sker ved selvbetjeningscomputeren. 

Lånerstatus
Alle lån og reservationer kan ses på din konto, når du er logget på. Her kan du også forny dine lån og skifte pinkode.

Hjemkaldelse og gebyr
Tre dage før afleveringsdatoen får du tilsendt en påmindelse om at du skal aflevere de lånte materialer.
Hjemkaldelse udsendes 8 dage efter afleveringsfristen.

Er materialet ikke afleveret eller fornyet 40 dage efter den regulære afleveringsdato overgår sagen til erstatning.

Erstatningskrav
Ved erstatningskrav pålægges et gebyr på 150 kr.

Beskadigede eller bortkomne materialer skal erstattes.
Kan materialet ikke genanskaffes, betaler brugeren et beløb svarende til en vurdering af materialets pris (fastsættes af Det Jyske Musikkonservatorium) samt et gebyr (følger Lov nr. 304 om Biblioteksvirksomhed).
For video/dvd kan udgiften for rettighedshavernes tilladelse til udlån betyde, at prisen bliver flere gange prisen ved almindeligt salg i datailhandlen.

Betaling af gebyr og erstatning kan ske i biblioteket med Dankort/Visa/Mastercard/Mobilpay.

Hvis materialet findes og afleveres, tilbagebetaler Det Jyske Musikkonservatorium erstatningsbeløbet ved aflevering. Gebyrer tilbagebetales ikke.